МЗ предлага отпадане на отстоянията при строителство на детски градини

Въвежда се изискване застроената площ да е до 30%, а зелените площи да са поне 50% от площта на терена